Loading

Polityka prywatności

Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych Użytkowników aplikacji „Test Zdrowia Dr. Jacob's” jest firma:

Dr. Jacob's Poland Radosław Araszkiewicz
ul. Kasprzaka 7 / U1
01-211 Warszawa
Telefon: +48 22 490 94 30
E-mail: biuro@drjacobs.pl
Witryna: https://drjacobs.pl

Polityka prywatności cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących do realizacji usługi „Test Zdrowia Dr. Jacob's” świadczonej drogą elektroniczną dla Użytkownika.

I. Definicje podstawowe

 1. Cookies – cookies to niewielkie pliki, zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strona www pamięta Twoje preferencje np: dotyczące przeglądania zawartości. Pliki cookie nie pozwalają na identyfikację Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie mają wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.
 2. Strona www – oznacza stronę www.testzdrowia.drjacobs.pl, na której jest umieszczona Usługa „Test Zdrowia Dr. Jacob's”.
 3. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie które służy do uzyskania dostępu do strony internetowej.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator – oznacza administratora Strony www, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

II. Rodzaje stosowanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie umożliwiają one przeniesienie do Urządzenia jakichkolwiek wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę www indywidualnie do potrzeb Użytkownika. Cookies zawierają niezbędne dane takie jak np.: adres www strony, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość potrzebną do działania Strony www.
 2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies
  1. Cookies sesyjne: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje są po wyłączeniu przeglądarki usuwane z pamięci Urządzenia.
  2. Cookies trwałe: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałego usunięcia.
 3. Cookies sesyjne oraz trwałe nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępu Strony www do plików Cookies na swoim Urządzeniu.
 5. Brak zgody Użytkownika na używanie plików Cookies przez Stronę www spowoduje brak możliwości skorzystania z Usługi „Test Zdrowia Dr. Jacob's”.
  Dane zebrane w ten sposób są pseudonimizowane, co uniemożliwia połączenie ich z konkretnym Użytkownikiem i zapewnia anonimowość.

III. Cel stosowania Cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z Usługi „Test Zdrowia Dr. Jacob's” – pliki Cookies są potrzebne m.in. w celu uzyskania końcowych zaleceń Testu.
 2. Strona www.testzdrowia.drjacobs.pl, na której jest umieszczona Usługa „Test Zdrowia Dr. Jacob's”, gromadzi ogólne anonimowe dane z Urządzeń Użytkowników, np.: (1) rodzaj używanej przeglądarki i jej wersja, (2) rodzaj systemu operacyjnego Urządzenia, (3) data i czas dostępu do Strony internetowej, (4) adres protokołu internetowego (adres IP), (5) dostawca usług internetowych systemu Użytkownika (6) inne podobne dane.
  Dane te są wykorzystywane w celu: (1) ochrony naszych serwerów przed cyberatakami, (2) poprawy funkcjonalności naszej Strony internetowej (3) poprawy funkcjonalności naszych systemów informatycznych oraz technologii stosowanych na naszej Stronie internetowej, (4) zapewnienie organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku, (5) zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa danych Użytkownika.
  Gromadzenie takich anonimowych danych nie pozwala na zidentyfikowanie osoby korzystającej z naszej Usługi „Test Zdrowia Dr. Jacob's” na stronie www.testzdrowia.drjacobs.pl. Nie pozwalają one także na powiązanie odpowiedzi podanych w Teście, które wskazują na informacje o zdrowiu, z konkretną osobą.
 3. Administrator wykorzystuje także Cookies pochodzące od serwisów firmy Google w ramach usługi Google Analytics – więcej informacji w dalszej części tekstu.
  Zgoda na wykorzystanie plików Cookies jest przechowywana przez nas przez dwanaście miesięcy. Po tym czasie jest ona usuwana w ciągu jednego miesiąca.

III. Prawa Użytkownika

Odwiedzając naszą Stronę www.testzdrowia.drjacobs.pl, na której jest umieszczona Usługa „Test Zdrowia Dr. Jacob's” Użytkownik jest informowany za pomocą baneru informacyjnego o wykorzystaniu przez Stronę plików Cookies oraz podany jest link do Polityki Prywatności.

 1. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies przez przeglądarkę internetową służącą do przeglądania zawartości Strony www. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystując do tego dostępne opcje w przeglądarce internetowej.

Polityka prywatności związana z usługą Google Analytics

(z funkcją anonimową)
 

Usługa Google Analytics (z funkcją anonimową) jest zintegrowana ze stroną www.testzdrowia.drjacobs.pl, na której jest umieszczona Usługa „Test Zdrowia Dr. Jacob's”. Usługa Google Analytics służy do gromadzenia, opracowywania i analizy danych na temat zachowań użytkowników stron internetowych, np.: rodzaj przeglądarek stosowanych przez Użytkowników, ilość wejść na Stronę oraz czas pobytu na niej, itp. Dane te są anonimowe i są używane do optymalizacji Strony internetowej.
 

Firmą świadczącą usługę Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.
 

Dzięki zastosowaniu opcji dodatku „_gat._anonymizeIp”, dane dotyczące adresów IP Użytkowników z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym są anonimowe.
 

Celem wykorzystywania usługi Google Analytics jest analiza sposobu użytkowania strony zawierającej „Test Zdrowia Dr. Jacob's”. Dzięki usłudze Google Analytics możemy uzyskać dane, które pozwalają nam ocenić sposób korzystania z naszej Usługi oraz poprawiać jej jakość. Do tego właśnie niezbędne są pliki cookies (wyjaśnione wcześniej).
 

Pliki cookie wykorzystywane do usługi Google Analytics służą do uzyskania informacji umożliwiających analizę zachowań Użytkowników korzystających z Usługi „Test Zdrowia Dr. Jacob's” takich jak: czas korzystania z Usługi, rodzaj Urządzenia, z którego uzyskano dostęp do Usługi, rodzaj stosowanej przeglądarki internetowej, częstotliwość korzystania z Usługi, itp.
 

Za każdym razem przy korzystaniu z Usługi „Test Zdrowia Dr. Jacob's”, dane Użytkownika jak: adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta Użytkownik, są przekazywane do firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane są przechowywane przez Google i udostępniane nam w formie analiz sposobów użytkowania naszej Usługi.
 

Użytkownik, który nie życzy sobie aby usługa Google Analytics korzystała z plików cookies na jego Urządzeniu, może w dowolnym momencie, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, wyłączyć możliwość korzystania z plików cookies. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwia Google stosowanie plików cookies w systemie informatycznym Użytkownika. Pliki cookies już zainstalowane na Urządzeniu przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
 

Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu danych przez Google Analytics i przetwarzaniu ich przez Google. Aby to zrobić, osoba musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics (za pomocą JavaScript), że żadne dane ani informacje o wizytach na Stronie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Funkcja ta musi być ponownie uaktywniona w przypadku formatowania lub ponownego instalowania przeglądarki internetowej.
 

Dodatkowe informacje i zasady ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
 

Działanie usługi Google Analytics jest objaśnione bardziej szczegółowo na stronie https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl .
 

Wyłącz Google Analytics